Δημιουργήστε μικρά αντίγραφα επιλεγμένων φωτογραφιών.

 1. Επιλέξτε Αλλαγή μεγέθους.

  Για να αλλάξετε το μέγεθος επιλεγμένων φωτογραφιών, επισημάνετε την επιλογή Αλλαγή μεγέθους στο μενού επεξεργασίας και πατήστε το 2.

 2. Διαλέξτε ένα μέγεθος.

  Επισημάνετε την επιλογή Επιλογή μεγέθους και πατήστε το 2.

  Θα εμφανιστούν οι επιλογές αλλαγής μεγέθους. Επισημάνετε μία επιλογή και πατήστε το J.

 3. Διαλέξτε φωτογραφίες.

  Επισημάνετε την επιλογή Επιλογή εικόνων και πατήστε το 2.

  Επισημάνετε φωτογραφίες και πατήστε το κουμπί W (Z) για να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε (για να προβάλετε την επισημασμένη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X/T). Οι επιλεγμένες φωτογραφίες επισημαίνονται με το εικονίδιο 8. Πατήστε το J όταν ολοκληρωθεί η επιλογή.

 4. Αποθηκεύστε τα αντίγραφα με αλλαγμένο μέγεθος.

  Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης. Επισημάνετε το Ναι και πατήστε το J για να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα με αλλαγμένο μέγεθος.

Προβολή Αντιγράφων με Αλλαγμένο Μέγεθος

Το zoom απεικόνισης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο όταν προβάλλονται αντίγραφα με αλλαγμένο μέγεθος.

Ποιότητα Εικόνας

Τα αντίγραφα που δημιουργούνται από φωτογραφίες NEF (RAW) ή NEF (RAW) + JPEG έχουν ποιότητα εικόνας (0 Ποιότητα Εικόνας) Βέλτιστη JPEG . Τα αντίγραφα που δημιουργούνται από φωτογραφίες JPEG έχουν την ίδια ποιότητα εικόνας με το πρωτότυπο.