Δημιουργήστε ένα αντίγραφο που να φαίνεται σαν μία φωτογραφία διοράματος. Έχει καλύτερα αποτελέσματα με φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από υψηλό σημείο σε πλεονεκτική θέση. Η περιοχή που θα είναι σε εστίαση στο αντίγραφο υποδεικνύεται από ένα κίτρινο πλαίσιο.