Δημιουργήστε αντίγραφα που να φαίνονται ότι τραβήχτηκαν με φακό fisheye. Πατήστε το 2 για να αυξήσετε το εφέ (αυτό αυξάνει επίσης το μέγεθος που θα κροπαριστεί στις άκρες της εικόνας), το 4 για να το μειώσετε. Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το επεξεργασμένο αντίγραφο.