Δημιουργήστε αντίγραφα με μειωμένη περιφερειακή παραμόρφωση. Επιλέξτε Αυτόματος για να επιτρέψετε στη φωτογραφική μηχανή να διορθώσει την παραμόρφωση αυτόματα και μετά κάνετε λεπτομερείς προσαρμογές χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα, ή επιλέξτε Χειροκίνητος για να μειώσετε την παραμόρφωση χειροκίνητα. Έχετε υπόψη ότι η επιλογή Αυτόματος δεν είναι διαθέσιμη με φωτογραφίες που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας τον αυτόματο έλεγχο παραμόρφωσης. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Αυτόμ. Έλεγχος Παραμόρφ.» (0 Αυτόμ. Έλεγχος Παραμόρφ.). Πατήστε το 2 για να μειώσετε την παραμόρφωση «βαρέλι», το 4 για να μειώστε την κοιλοειδή παραμόρφωση (το αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστεί σε προεπισκόπηση στην οθόνη επεξεργασίας, έχετε υπόψη ότι μεγαλύτερο μέγεθος ελέγχου παραμόρφωσης έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αποκοπή των άκρων). Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το επεξεργασμένο αντίγραφο.

Αυτόματo

Η ρύθμιση Αυτόματος χρησιμοποιείται μόνο για φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με φακούς τύπου G, E και D (εξαιρούνται οι φακοί PC, fisheye και ορισμένοι άλλοι τύποι φακών). Τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα με τη χρήση άλλων φακών.