Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για τη διόρθωση του «κοκκινίσματος των ματιών» που δημιουργείται από το φλας και είναι διαθέσιμη μόνο για φωτογραφίες που λαμβάνονται με φλας. Η φωτογραφία που έχει επιλεχθεί για διόρθωση του κοκκινίσματος των ματιών μπορεί να εμφανιστεί σε προεπισκόπηση στην οθόνη επεξεργασίας. Επιβεβαιώστε τα αποτελέσματα της διόρθωσης του κοκκινίσματος των ματιών και πατήστε το J για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο. Έχετε υπόψη ότι η διόρθωση του κοκκινίσματος των ματιών μπορεί να μην παράγει πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα και σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να εφαρμόζεται σε τμήματα της εικόνας που δεν επηρεάζονται από το κοκκίνισμα. Ελέγξτε σχολαστικά την προεπισκόπηση προτού συνεχίσετε.