Δημιουργήστε ένα αντίγραφο μίας φωτογραφίας που να μοιάζει με σκίτσο, το οποίο έχει γίνει με ξυλομπογιές. Πατήστε το 1 ή το 3 για να επισημάνετε την επιλογή Ζωντάνια ή Περιγράμματα και πατήστε το 4 ή το 2 για να την αλλάξετε. Μπορείτε να αυξήσετε τη ζωντάνια για πιο κορεσμένα χρώματα ή να τη μειώσετε για αχνό, μονοχρωματικό εφέ, ενώ τα περιγράμματα μπορούν να γίνουν παχύτερα ή λεπτότερα. Τα παχύτερα περιγράμματα κάνουν τα χρώματα πιο κορεσμένα. Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το επεξεργασμένο αντίγραφο.