Δημιουργήστε ένα ισιωμένο αντίγραφο της επιλεγμένης εικόνας. Πατήστε το 2 για να περιστρέψετε την εικόνα δεξιόστροφα κατά έως πέντε μοίρες σε προσαυξήσεις περίπου 0,25 μοιρών, το 4 για να την περιστρέψετε αριστερόστροφα (το αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστεί σε προεπισκόπηση στην οθόνη επεξεργασίας, έχετε υπόψη ότι τα άκρα της εικόνας θα περικοπούν για τη δημιουργία τετράγωνου αντιγράφου). Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το επεξεργασμένο αντίγραφο.