Δημιουργήστε ένα αντίγραφο κροπαρίσματος της επιλεγμένης φωτογραφίας. Η επιλεγμένη φωτογραφία προβάλλεται με το επιλεγμένο τμήμα της να εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο κροπαρίσματος, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Περικοπή: Μέγεθος και Ποιότητα Εικόνας

Τα αντίγραφα που δημιουργούνται από φωτογραφίες NEF (RAW) ή NEF (RAW) + JPEG έχουν ποιότητα εικόνας (0 Ποιότητα Εικόνας) Βέλτιστη JPEG . Τα αντίγραφα κροπαρίσματος που δημιουργούνται από φωτογραφίες JPEG έχουν την ίδια ποιότητα εικόνας με το πρωτότυπο. Το μέγεθος του αντιγράφου ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του κροπαρίσματος και τον λόγο διαστάσεων και εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη του κροπαρίσματος.

Προβολή Αντιγράφων Κροπαρίσματος

Το zoom απεικόνισης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο όταν προβάλλονται αντίγραφα κροπαρίσματος.