Συγκρίνετε επεξεργασμένα αντίγραφα με τις αρχικές φωτογραφίες. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν εμφανιστεί το μενού επεξεργασίας πατώντας το κουμπί i και επιλέγοντας Επεξεργασία όταν ένα αντίγραφο ή μία αρχική φωτογραφία απεικονίζεται σε πλήρες κάδρο.

 1. Επιλέξτε μία φωτογραφία.

  Επιλέξτε επεξεργασμένο αντίγραφο (απεικονίζεται με το εικονίδιο Z) ή μία φωτογραφία που έχει υποστεί επεξεργασία σε προβολή πλήρους κάδρου. Πατήστε το i, έπειτα επισημάνετε την επιλογή Επεξεργασία και πατήστε το J.

 2. Επιλέξτε Σύγκριση δίπλα-δίπλα.

  Επισημάνετε την επιλογή Σύγκριση δίπλα-δίπλα και πατήστε το J.

 3. Συγκρίνετε το αντίγραφο με την αρχική φωτογραφία.

  Η αρχική φωτογραφία εμφανίζεται στα αριστερά, το επεξεργασμένο αντίγραφο στα δεξιά, ενώ οι επιλογές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του αντιγράφου εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης. Πατήστε το 4 ή το 2 για εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική φωτογραφία και το επεξεργασμένο αντίγραφο. Για να προβάλετε τη φωτογραφία που επισημάνατε σε πλήρες κάδρο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X (T). Αν το αντίγραφο δημιουργήθηκε από δύο αρχικές φωτογραφίες με Επικάλυψη εικόνας ή αν η αρχική φωτογραφία έχει αντιγραφεί πολλές φορές, πατήστε το 1 ή το 3 για να προβάλετε την άλλη αρχική φωτογραφία. Για έξοδο και επιστροφή στη λειτουργία απεικόνισης, πατήστε το κουμπί K ή πατήστε το J για έξοδο στη λειτουργία απεικόνισης με επιλεγμένη την επισημασμένη φωτογραφία.

  1 Επιλογές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του αντιγράφου
  2 Αρχική φωτογραφία
  3 Επεξεργασμένο αντίγραφο

Σύγκριση Δίπλα-Δίπλα

Η αρχική φωτογραφία δεν θα εμφανιστεί εάν το αντίγραφο έχει δημιουργηθεί από μια φωτογραφία που είχε προστασία ή έχει γίνει απόκρυψη ή διαγραφή της (0 Απόκρυψη Εικόνας).