Μπορείτε να κάνετε περικοπή πλάνων για να δημιουργήσετε επεξεργασμένα αντίγραφα video ή για να αποθηκεύσετε επιλεγμένα καρέ ως στατικές εικόνες JPEG.