Δημιουργήστε αντίγραφα με ενισχυμένη αντίθεση και κορεσμό. Το D-Lighting εφαρμόζεται όπως απαιτείται για να φωτίσει τα σκούρα ή τα θέματα φωτισμένα από πίσω.

Πατήστε το 4 ή το 2 για να διαλέξετε το μέγεθος της ενίσχυσης. Πατήστε το J για να αντιγράψετε τη φωτογραφία.