Δημιουργήστε ένα αντίγραφο, στο οποίο θα εμφανίζονται με χρώμα μόνο οι επιλεγμένες αποχρώσεις.

 1. Επιλέξτε Επιλεκτικό χρώμα.

  Επισημάνετε την επιλογή Επιλεκτικό χρώμα στο μενού επεξεργασίας και πατήστε το 2 για να εμφανίσετε ένα πλαίσιο διαλόγου επιλογής φωτογραφίας.

 2. Επιλέξτε μία φωτογραφία.

  Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να επισημάνετε μία φωτογραφία (για να προβάλετε τη φωτογραφία που επισημάνατε σε πλήρες κάδρο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X/T). Πατήστε το J για να επιλέξετε την επισημασμένη φωτογραφία και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

 3. Επιλέξτε ένα χρώμα.

  Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να τοποθετήσετε τον δρομέα πάνω σε ένα αντικείμενο και πατήστε το κουμπί A AE-L/AF-L για να επιλέξετε το χρώμα του αντικειμένου ως ένα που θα παραμείνει στο τελικό αντίγραφο (η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολία στον εντοπισμό ακόρεστων χρωμάτων – διαλέξτε ένα κορεσμένο χρώμα). Για να μεγεθύνετε τη φωτογραφία για ακριβή επιλογή χρώματος, πατήστε το X (T). Πατήστε το W (Z) για σμίκρυνση.

  Κουμπί A AE-L/AF-L

  Επιλεγμένο χρώμα

 4. Επισημάνετε το χρωματικό εύρος.

  Περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επισημάνετε το χρωματικό εύρος του επιλεγμένου χρώματος.

  Χρωματικό εύρος

 5. Διαλέξτε το χρωματικό εύρος.

  Πατήστε το 1 ή το 3 για να αυξήσετε ή να μειώσετε το εύρος παρόμοιων αποχρώσεων που θα συμπεριληφθούν στην τελική φωτογραφία. Διαλέξτε μεταξύ των τιμών 1 και 7. Έχετε υπόψη ότι οι υψηλότερες τιμές μπορεί να περιλαμβάνουν αποχρώσεις από άλλα χρώματα. Το αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστεί σε προεπισκόπηση στην οθόνη επεξεργασίας.

 6. Επιλέξτε επιπλέον χρώματα.

  Για να επιλέξετε επιπλέον χρώματα, περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επισημάνετε ένα άλλο από τα τρία χρωματικά πλαίσια στο πάνω μέρος της οθόνης, και επαναλάβετε τα Βήματα 3–5 για να επιλέξετε ένα άλλο χρώμα. Επαναλάβετε για τρίτο χρώμα, αν το επιθυμείτε. Για να καταργήσετε την επιλογή του επισημασμένου χρώματος, πατήστε το O (Q). Για να καταργήσετε όλα τα χρώματα, πατήστε παρατεταμένα το O (Q). Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης. Επιλέξτε το Ναι.

 7. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο αντίγραφο.

  Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το επεξεργασμένο αντίγραφο.