Αυξήστε την ευκρίνεια των περιγραμμάτων και μειώστε τα χρώματα για ένα εφέ πόστερ. Πατήστε το 2 ή το 4 για να κάνετε τα περιγράμματα παχύτερα ή λεπτότερα. Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το επεξεργασμένο αντίγραφο.

Πριν

Μετά