Μετά τη ρύθμιση των εφέ φίλτρου όπως περιγράφεται παρακάτω, πατήστε το J για να αντιγράψετε τη φωτογραφία.