เพื่อเป็นการเรียกคืนทุกครั้งที่เลือกช่องเมนู ให้เลือก เปิด เพื่อใส่โหมดการถ่ายภาพและโหมดแฟลช ความไวชัตเตอร์ (โหมด S และ M เท่านั้น) และรูรับแสง (โหมด A และ M เท่านั้น) ในข้อมูลที่บันทึกในแต่ละช่องจากช่องเมนูถ่ายภาพสี่ช่อง การเลือก ปิด เป็นการคืนค่าที่เคยใช้งานก่อนเลือกค่า เปิด

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ