เลือกชนิดการบีบอัดภาพและความลึกบิทสีของรูปภาพ NEF (RAW)

การบีบอัดภาพ NEF (RAW)

ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ