พื้นที่สีจะกำหนดช่วงของสีที่ใช้ได้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพสี แนะนำให้ใช้ sRGB สำหรับการพิมพ์และการแสดงภาพที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไป Adobe RGB ที่มีช่วงของสีกว้างกว่า เหมาะสำหรับการถ่ายภาพสำหรับการตีพิมพ์ระดับมืออาชีพและการพิมพ์ในเชิงพาณิชย์

Adobe RGB

สำหรับการปรับปรุงคุณภาพสีที่แม่นยำ ภาพ Adobe RGB จะต้องใช้โปรแกรม จอแสดงผล และเครื่องพิมพ์ที่รองรับการจัดการสี

พื้นที่สี

พื้นที่สีที่เลือกไว้อาจถูกเขียนทับเมื่อเปิดภาพในซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น NX Studio สามารถเปิดภาพในพื้นที่สีที่เลือกไว้ในกล้องได้

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ