เลือกโหมดควบคุมแฟลชสำหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ติดบนช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องแล้วปรับการตั้งค่าสำหรับการถ่ายภาพโดยปิดแฟลชในตัวกล้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมตโดยใช้ชุดแฟลชหลายชุด โปรดดู “ชุดแฟลชเสริมภายนอก” (0 ชุดแฟลชเสริมภายนอก)

โหมดควบคุมแฟลช

เมื่อติดตั้ง SB-5000, SB-500, SB-400 หรือ SB-300 ไว้กับกล้อง ท่านจะสามารถปรับโหมดควบคุมแฟลช ระดับแฟลช และการตั้งค่าแฟลชอื่นๆ ได้โดยใช้รายการ การควบคุมแฟลช > โหมดควบคุมแฟลช ในเมนูถ่ายภาพ (ในกรณีของ SB-5000 ท่านจะสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้เช่นกันโดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลช) ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามแฟลชที่ใช้ ขณะที่ตัวเลือกที่แสดงใน โหมดควบคุมแฟลช จะแตกต่างกันไปตามโหมดที่เลือก ท่านสามารถปรับการตั้งค่าสำหรับชุดแฟลชอื่นๆ ได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชเท่านั้น

  • TTL: โหมด i-TTL ในกรณีของ SB-500, SB-400 และ SB-300 ท่านสามารถปรับการชดเชยแสงแฟลชได้โดยใช้ปุ่ม W (M)
  • แฟลชภายนอกอัตโนมัติ: ในโหมดนี้ กล้องจะปรับกำลังแฟลชโดยอัตโนมัติตามจำนวนของแสงที่สะท้อนกับวัตถุ และสามารถใช้การชดเชยแสงได้เช่นกัน แฟลชภายนอกอัตโนมัติจะรองรับโหมด “ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ” (qA) และ “อัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL” (A); กล้องจะเลือกอัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL โดยอัตโนมัติหากติดเลนส์ที่ไม่มี CPU และไม่ได้ระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุด โดยตัวเลือก ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ในเมนูตั้งค่า (0 ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU) โปรดดูรายละเอียดในคู่มือของชุดแฟลช
  • ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง: เลือกระยะทางถึงวัตถุ; กำลังแฟลชจะถูกปรับอัตโนมัติ และยังสามารถใช้การชดเชยแสงแฟลชได้
  • ปรับเอง: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง
  • การยิงแฟลชซ้ำ: แฟลชจะยิงซ้ำขณะที่ชัตเตอร์เปิดออก ทำให้เกิดเอ็ฟเฟ็กต์การถ่ายภาพซ้อน เลือกระดับแฟลช (กำลังแฟลช) จำนวนครั้งสูงสุดที่ยิงจากชุดแฟลช (จำนวนครั้ง) และจำนวนครั้งที่ยิงแฟลชต่อวินาที (ความถี่ วัดเป็นหน่วยเฮิร์ต) ตัวเลือกที่เลือกใช้ได้สำหรับ จำนวนครั้ง จะแตกต่างไปตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ กำลังแฟลช และ ความถี่; โปรดดูรายละเอียดที่เอกสารที่ให้มากับชุดแฟลช

ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย

ปรับการตั้งค่าสำหรับการควบคุมแบบไร้สายของชุดแฟลชรีโมตหลายชุดพร้อมกัน ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อติดชุดแฟลช SB-5000 หรือ SB-500 หรือรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR-R10 บนกล้อง

WR-R10

ต้องมีอะแดปเตอร์ WR-A10 เมื่อใช้ WR-R10 โปรดอย่าลืมอัพเดทเฟิร์มแวร์ของ WR-R10 เป็นรุ่นล่าสุด (รุ่น 3.0 หรือใหม่กว่า); สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ โปรดดูในเว็บไซต์ Nikon ในพื้นที่ของท่าน

การควบคุมแฟลชรีโมต

เลือกจากตัวเลือกการถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมตต่อไปนี้

ข้อมูลแฟลชรีโมตแบบใช้คลื่นวิทยุ

ดูชุดแฟลชที่ถูกควบคุมโดย AWL แบบใช้คลื่นวิทยุอยู่ในขณะนั้น

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ