เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บภาพถ่ายต่อๆ ไป

โฟลเดอร์

หมายเลขโฟลเดอร์ ชื่อโฟลเดอร์

เปลี่ยนชื่อ

กล้องจะกำหนดชื่อโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ โดยเป็นชื่อโฟลเดอร์ที่มีอักขระ 5 ตัวขึ้นต้นด้วยตัวเลขโฟลเดอร์ 3 หลัก ชื่อโฟลเดอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นคือ “ND850”; หากต้องการเปลี่ยนชื่อที่จะกำหนดให้กับโฟลเดอร์ใหม่ ให้เลือก เปลี่ยนชื่อ แล้วเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ตามที่อธิบายไว้ใน “ป้อนข้อความ” (0 ป้อนข้อความ) ท่านสามารถกู้คืนชื่อที่ตั้งจากโรงงานได้โดยการกดปุ่ม O (Q) ค้างไว้ขณะที่แป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น ชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วจะเปลี่ยนไม่ได้

เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข

ในการเลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลขหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ด้วยชื่อโฟลเดอร์ปัจจุบันและหมายเลขโฟลเดอร์ใหม่:

 1. เลือก เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข

  ไฮไลท์ เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข แล้วกด 2 ข้อความจะปรากฏขึ้น โดยที่ช่องบรรจุการ์ดหลักที่ใช้ขณะนั้นจะมีเส้นใต้กำกับไว้

 2. เลือกหมายเลขโฟลเดอร์

  กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์ตัวเลข กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนตัวเลข ถ้ามีโฟลเดอร์ตามหมายเลขที่เลือกอยู่แล้ว สัญลักษณ์ W, X หรือ Y จะแสดงขึ้นที่ด้านซ้ายของหมายเลขโฟลเดอร์:

  • W: โฟลเดอร์ว่างเปล่า
  • X: โฟลเดอร์มีข้อมูลอยู่บางส่วน
  • Y: โฟลเดอร์มีภาพ 5000 ภาพ หรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 ท่านจะไม่สามารถจัดเก็บภาพลงในโฟลเดอร์นี้ได้อีก

  การ์ดที่เก็บโฟลเดอร์ไว้จะแสดงด้วยสัญลักษณ์แสดงช่องบรรจุการ์ดที่มุมบนขวาของกล่องข้อความ “เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข” การ์ดที่ใช้สำหรับโฟลเดอร์ใหม่จะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกสำหรับ ฟังก์ชั่นช่องบรรจุการ์ดรอง (0 ฟังก์ชั่นช่องบรรจุการ์ดรอง) ในขณะนั้น

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู

  กด J เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ และกลับไปยังเมนูหลัก (หากต้องการออกโดยไม่เปลี่ยนโฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล ให้กดปุ่ม G) ถ้ายังไม่มีโฟลเดอร์ตามหมายเลขที่ระบุ กล้องจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา ภาพถ่ายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เลือก เว้นแต่โฟลเดอร์จะเต็ม

เลือกโฟลเดอร์จากรายการ

ในการเลือกจากรายการของโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว:

 1. เลือก เลือกโฟลเดอร์จากรายการ

  ไฮไลท์ เลือกโฟลเดอร์จากรายการ แล้วกด 2

 2. ไฮไลท์โฟลเดอร์

  กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์โฟลเดอร์

 3. เลือกโฟลเดอร์ที่ไฮไลท์

  กด J เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ไฮไลท์ แล้วกลับไปที่เมนูหลัก ภาพถ่ายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เลือก

หมายเลขโฟลเดอร์และหมายเลขไฟล์

เมื่อหมายเลขโฟลเดอร์ถึง 999 แล้ว จะไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพิ่มได้อีก ด้วยเหตุนี้จะไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้เมื่อหมายเลขไฟล์ถึง 9999 หรือไฟล์ที่มีในโฟลเดอร์มีจำนวนถึง 5000 หรือเมื่อท่านพยายามจะบันทึกภาพยนตร์เมื่อกล้องคำนวณว่าจำนวนไฟล์ที่จำเป็นสำหรับความยาวสูงสุดของภาพยนตร์จะทำให้มีการสร้างไฟล์ที่มีจำนวนมากกว่า 9999 หรือโฟลเดอร์ที่บรรจุไฟล์มากกว่า 5000 ไฟล์ ในการถ่ายภาพต่อ ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่มีหมายเลขน้อยกว่า 999 หรือลองเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร์ (0 ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, คุณภาพภาพยนตร์)

เวลาในการเปิดกล้อง

เวลาในการเปิดกล้องอาจนานขึ้น หากการ์ดหน่วยความจำมีไฟล์หรือโฟลเดอร์อยู่เป็นจำนวนมาก

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ