เลือกพื้นที่ภาพและเปิดใช้หรือปิดใช้มาสก์การแสดงผลในช่องมองภาพ

เลือกพื้นที่ภาพ

กล้องมีพื้นที่ภาพต่างๆ ให้เลือกดังต่อไปนี้:

ตัดส่วน DX อัตโนมัติ

หากเลือก เปิด ภาพที่ถ่ายโดยใช้เลนส์ DX จะถูกบันทึกในรูปแบบ DX โดยใช้พื้นที่ภาพ DX (24×16) โดยอัตโนมัติ

มาสก์การแสดงผลในช่องมองภาพ

หากเลือก เปิด พื้นที่ด้านนอกของการครอบตัด 1.2× (30×20), DX (24×16), 5 : 4 (30×24), และ 1 : 1 (24×24) จะแสดงเป็นสีเทาในช่องมองภาพ

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ