Διαλέξτε τη λειτουργία ελέγχου φλας για το ενσωματωμένο φλας και τις προαιρετικές μονάδες φλας, που είναι προσαρτημένες στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής, και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για φωτογράφιση με φλας εκτός φωτογραφικής μηχανής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προαιρετικών μονάδων φλας, ανατρέξτε στην ενότητα «Προαιρετικές Μονάδες Φλας» (0 Προαιρετικές Μονάδες Φλας).

Λειτουργία Ελέγχου Φλας (Ενσωματωμένου)

Η λειτουργία ελέγχου φλας για το ενσωματωμένο φλας μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας την επιλογή Έλεγχος φλας > Έλεγχος φλας (ενσωματωμένου) στο μενού λήψης φωτογραφιών. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με το επιλεγμένο στοιχείο.

  • TTL: Το επίπεδο του φωτισμού φλας ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
  • Χειροκίνητο: Το επίπεδο του φωτισμού φλας επιλέγεται με χρήση της επιλογής Χειροκίνητη έξοδος.
  • Φλας πολλαπλών λάμψεων: Το φλας ανάβει επανειλημμένως όσο το κλείστρο είναι ανοικτό, παράγοντας ένα εφέ πολλαπλών εκθέσεων. Διαλέξτε το επίπεδο φωτισμού φλας (Έξοδος), τον μέγιστο αριθμό των λάμψεων της μονάδας (Φορές), και τον αριθμό των λάμψεων του φλας ανά δευτερόλεπτο (Συχνότητ., μετράται σε Hertz). Οι διαθέσιμες επιλογές για τη ρύθμιση Φορές ποικίλλουν ανάλογα με την ενεργοποιημένη επιλογή για Έξοδος. Ο αριθμός των πραγματικών λάμψεων του φλας ενδέχεται να είναι μικρότερος σε μεγάλες ταχύτητες κλείστρου ή χαμηλές συχνότητες.

«Φορές»

Οι διαθέσιμες επιλογές για Φλας πολλαπλών λάμψεων > Φορές καθορίζονται από την έξοδο του φωτισμού φλας.

Έξοδος Διαθέσιμες επιλογές για τις «Φορές»
1/4 2
1/8 2–5
1/16 2-10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Έλεγχος Φλας για τις Προαιρετικές Μονάδες Φλας

Όταν έχει συνδεθεί μία προαιρετική μονάδα φλας SB-500, SB-400 ή SB-300, η επιλογή Έλεγχος φλας > Έλεγχος φλας (ενσωματωμένου) στο μενού λήψης φωτογραφιών αλλάζει σε Έλεγχος φλας (εξωτερικού) και η επιλογή Φλας πολλαπλών λάμψεων δεν είναι διαθέσιμη. Οι ρυθμίσεις για άλλες μονάδες φλας μπορούν να προσαρμοστούν με τα χειριστήρια της συσκευής.

Επιλογές Ασύρματου Φλας

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για ταυτόχρονο ασύρματο έλεγχο πολλαπλών απομακρυσμένων μονάδων φλας. Όταν έχει ενεργοποιηθεί άλλη επιλογή εκτός από Απενεργοποίηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Επιλογές ομαδικού φλας για να διαλέξετε τη λειτουργία φλας και το επίπεδο φωτισμού φλας για τις μονάδες φλας σε κάθε ομάδα.

Επιλογές Ομαδικού Φλας

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τις μονάδες φλας σε κάθε ομάδα όταν χρησιμοποιούνται προαιρετικές μονάδες φλας (0 Προαιρετικές Μονάδες Φλας).

Πληρ.Ραδιοκ.Απομακρ.Φλας

Προβάλετε τις μονάδες φλας που ελέγχονται επί του παρόντος χρησιμοποιώντας το ραδιοκυματικό AWL όταν είναι επιλεγμένο το Οπτικό/ραδιοκυματικό AWL για Επιλογές ασύρματου φλας.

Το Aσύρματο Τηλεχειριστήριο WR-R10

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει ενημέρωση του firmware του WR-R10 στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις υλικολογισμικού, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Nikon για την περιοχή σας.