Διαλέξτε ένα φορμά αρχείου και μία αναλογία συμπίεσης (ποιότητα εικόνας).

Συμπίεση JPEG

Οι επιλογές ποιότητας εικόνας με ένα αστέρι («») χρησιμοποιούν συμπίεση που προορίζεται για την εξασφάλιση της μέγιστης ποιότητας. Το μέγεθος των αρχείων εξαρτάται από τη σκηνή. Οι επιλογές χωρίς αστέρι χρησιμοποιούν έναν τύπο συμπίεσης που έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή μικρότερων αρχείων. Τα αρχεία τείνουν να έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος ανεξάρτητα από τη σκηνή που εγγράφεται.