Ο χρωματικός χώρος καθορίζει τη διαθέσιμη γκάμα χρωμάτων για την αναπαραγωγή χρωμάτων. Το sRGB ενδείκνυται για γενική εκτύπωση και εμφάνιση, το Adobe RGB, με την ευρύτερη γκάμα χρωμάτων του, για επαγγελματική έκδοση και εμπορική εκτύπωση.

Adobe RGB

Για ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων, οι εικόνες Adobe RGB απαιτούν εφαρμογές, οθόνες και εκτυπωτές που υποστηρίζουν τη διαχείριση χρωμάτων.

Χρωματικός Χώρος

Το ViewNX-i και το Capture NX-D επιλέγουν αυτόματα τον σωστό χρωματικό χώρο κατά το άνοιγμα των φωτογραφιών που έχουν δημιουργηθεί με αυτή τη φωτογραφική μηχανή. Τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα με λογισμικό τρίτων.