Διαλέξτε μία περιοχή εικόνας μεταξύ των DX (24 × 16) και 1,3× (18 × 12).