Διαλέξτε τύπο συμπίεσης και βάθος bit για φωτογραφίες NEF (RAW).

Συμπίεση NEF (RAW)

Βάθος Bit NEF (RAW)