Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να μειώσετε την παραμόρφωση «βαρέλι» κατά τη λήψη με ευρυγώνιους φακούς και για να μειώσετε την κοιλοειδή παραμόρφωση κατά τη λήψη με τηλεφακούς (έχετε υπόψη ότι οι άκρες της περιοχής που είναι ορατή στο σκόπευτρο μπορεί να περικοπούν από την τελική φωτογραφία, και ότι ο χρόνος που χρειάζεται για την επεξεργασία των φωτογραφιών πριν να ξεκινήσει η εγγραφή ενδέχεται να αυξηθεί). Η επιλογή αυτή δεν εφαρμόζεται σε video και είναι διαθέσιμη μόνο για φακούς τύπου G, E και D (εξαιρούνται οι φακοί PC, fisheye και κάποιοι άλλοι τύποι φακών). Τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα με άλλους φακούς.

Επεξεργασία: Έλεγχος Παραμόρφωσης

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ήδη υπαρχουσών φωτογραφιών με μειωμένη παραμόρφωση «βαρέλι» και κοιλοειδή παραμόρφωση, ανατρέξτε στην παράγραφο «Έλεγχος Παραμόρφωσης» (0 Έλεγχος Παραμόρφωσης).