«Δημιουργία βινιέτας» είναι η μείωση της φωτεινότητας στις άκρες της φωτογραφίας. Η ρύθμιση Έλεγχος βινιέτας μειώνει τη δημιουργία βινιέτας για τους φακούς τύπου G, E και D (εξαιρούνται οι φακοί PC). Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με τον φακό και είναι πιο έντονα στο μέγιστο διάφραγμα. Διαλέξτε ανάμεσα σε Υψηλή, Κανονική, Χαμηλή και Απενεργοποίηση.

Έλεγχος Βινιέτας

Ανάλογα με τη σκηνή, τις συνθήκες λήψης και τον τύπο του φακού, οι εικόνες JPEG μπορεί να εμφανίσουν θόρυβο (ομίχλη) ή διακυμάνσεις στην περιφερειακή φωτεινότητα, ενώ τα προσαρμοσμένα Picture Control και τα προτοποθετημένα Picture Control που έχουν τροποποιηθεί από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ενδέχεται να μην μπορούν να παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τραβήξτε δοκιμαστικές λήψεις και προβάλετε τα αποτελέσματα στην οθόνη. Ο έλεγχος βινιέτας δεν εφαρμόζεται σε video ή πολλαπλές εκθέσεις.