Διαλέξτε τον τρόπο με τον οποίο η φωτογραφική μηχανή θα συμπεριφέρεται όταν χρησιμοποιείται με ένα προαιρετικό τηλεχειριστήριο ML-L3 (0 Άλλα Εξαρτήματα).