Το μέγεθος εικόνας μετράται σε pixel. Διαλέξτε μεταξύ των # Μεγάλο, $ Μεσαίο ή % Μικρό (έχετε υπόψη ότι το μέγεθος εικόνας διαφέρει ανάλογα με την ενεργοποιημένη επιλογή για Επιλ. περιοχής εικόνας):

Περιοχή εικόνας Επιλογή Μέγεθος (pixel) Μέγεθος εκτύπωσης (cm) *
DX (24 × 16) Μεγάλο 5568 × 3712 47,1 × 31,4
Μεσαίο 4176 × 2784 35,4 × 23,6
Μικρό 2784 × 1856 23,6 × 15,7
1,3× (18 × 12) Μεγάλο 4272 × 2848 36,2 × 24,1
Μεσαίο 3200 × 2136 27,1 × 18,1
Μικρό 2128 × 1424 18,0 × 12,1

Μέγεθος κατά προσέγγιση κατά την εκτύπωση στα 300 dpi. Μέγεθος εκτύπωσης σε ίντσες ίσες με το μέγεθος εικόνας σε pixel διαιρούμενο διά της ανάλυσης του εκτυπωτή dots per inch (dpi-κουκκίδες ανά ίντσα, 1 ίντσα = περίπου 2,54 cm).