Διαλέξτε τον τρόπο με τον οποίο οι νέες φωτογραφίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Επιλέξτε σύμφωνα με τον τύπο της σκηνής ή τη δημιουργική πρόθεσή σας.