Prilagođena podešavanja se čuvaju u jednoj od četiri banke. Promene podešavanja u jednoj banci nemaju efekta na druge. Da biste sačuvali određenu kombinaciju podešavanja koja se često upotrebljavaju, izaberite jednu od četiri banke i podesite fotoaparat na ova podešavanja. Nova podešavanja će se sačuvati u banci čak i kada se fotoaparat isključi, a biće povraćena sledeći put kada se banka izabere. Različite kombinacije podešavanja mogu da se sačuvaju u drugim bankama, dopuštajući korisniku da se odmah prebaci sa jedne kombinacije na drugu birajući odgovarajuću banku iz menija banke.

Podrazumevana imena za četiri banke korisničkih podešavanja su A, B, C i D. Opisni naslov dug do 20 karaktera može da se doda kao što je opisano u „Unosu teksta“ (0 Unos teksta) markirajući banku menija i pritiskajući 2.

Povratak na podrazumevana podešavanja

Da biste se vratili na podrazumevana podešavanja, markirajte banku u meniju Banka korisničkih podešavanja i pritisnite O (Q). Potvrdni dijalog će biti prikazan; markirajte Da i pritisnite J da biste se vratili na podrazumevana podešavanja za izabranu banku (0 Podrazumevani meni prilagođenih podešavanja).

O (Q) dugme

Takođe pogledajte

Za podrazumevana podešavanja menija, pogledajte „Podrazumevana podešavanja menija prilagođenih podešavanja“ (0 Podrazumevani meni prilagođenih podešavanja). Ako su podešavanja u trenutnoj banci modifikovana sa podrazumevanih vrednosti, zvezdica će se prikazati pored promenjenih podešavanja na drugom nivou menija prilagođenih podešavanja.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film