Birajte funkcije dodeljene kontrolama fotoaparata, bez obzira da li se koriste individualno ili u kombinaciji sa komandnim točkićima, kada je birač živog prikaza slike rotiran na 1 u živom prikazu slike.

Pritisnite

Da biste birali uloge koje imaju sledeće kontrole, markirajte opciju i pritisnite centar višenamenskog birača:

0 Pv dugme
v Dugme Fn1
x Dugme Fn2
8 Centar pomoćnog selektora
G Dugme okidača

„Pritisak“ i „Pritisak + komandni točkić“

Određene uloge ne mogu da se simultano dodele funkcijama i „pritisak“ i „pritisak + komanda“ za neke kontrole. Dodela takve uloge „pritisku“ kada je već dodeljeno „pritisak + komandni točkić“ podešava „pritisak + komandni točkić“ opciju Nijedno, dok dodeljivanje takve uloge na „pritisak + komandni točkić“ kada je već dodeljena na „pritisak“ podešava opciju „pritisak“ Nijedno.

Funkcije koje mogu da se dodele ovim kontrolama su sledeće:

Opcija 0 v x 8 G
tGlatka kontrola blende (otvori)
qGlatka kontrola blende (zatvori)
iKorekcija ekspozicije +
hKorekcija ekspozicije –
rOznačavanje indeksa
sPrikaži inf. o fotog.
BAE/AF zaključavanje
CSamo AE zaključavanje
EAE zaključavanje (Zadrži)
FSamo AF zaključavanje
CFotografisanje
1Snimanje filmova
Nijedno

Sledeće opcije su dostupne:

Kontrola elektromotora blende

Kontrola elektromotora blende je dostupna samo u režimima ekspozicije A i M i ne može da se koristi dok je informacija o snimanju fotografije prikazana (6 ikona ukazuje na to da kontrola elektromotora blende ne može da se koristi). Prikaz će možda treperiti dok se blenda prilagođava.

„Snimanje filmova“

Kada je Snimanje filmova izabrano za Dugme okidača, intervalsko fotografisanje nije dostupno.

Pritisak + komandni točkići

Da biste birali uloge koje imaju sledeće kontrole u kombinaciji sa komandnim točkićima, markirajte opciju i pritisnite centar višenamenskog birača:

1 Pv dugme + y
w Dugme Fn1 + y
9 Centar pomoćnog selektora + y

Sledeće funkcije mogu da se izvrše pritiskajući ove kontrole i rotirajući komandni točkić:

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film