Ova opcija određuje najsporiju brzinu zatvarača koja je dostupna kada se koristi sinhronizacija sa zadnjom ili prednjom zavesom ili smanjenje efekta crvenih očiju u automatski programiranom režimu ili automatskom režimu ekspozicije sa prioritetom blende (bez obzira na izabrano podešavanje, brzine zatvarača mogu biti 30 s spore u automatskom režimu sa prioritetom zatvarača i manuelnom režimu ekspozicije ili pri podešavanjima blica koja su spora sinhronizacija, spora sinhronizacije sa zadnjom zavesom ili smanjenje efekta crvenih očiju sa sporom sinhronizacijom).

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film