Ova opcija određuje na koja podešavanja se utiče kada je AE i bracketing blica ili AE bracketing izabrano za opciju Podesi automatski bracketing u meniju fotografisanja fotografije u režimu manuelne ekspozicije.

Bracketing blica se izvršava samo sa i-TTL ili qA (automatska blenda) kontrolom blica. Ako je podešavanje koje nije Samo blic izabrano i blic se ne koristi, ISO osetljivost će biti fiksirana na vrednosti za prvi snimak kada je aut. kontr. ISO osetljivosti uključena (0 Podešavanja ISO osetljivosti).

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film