Ako je Isključeno izabrano, kontrolni displej i pozadinsko dugme (osvetljivači) će se samo upaliti dok je glavni prekidač rotiran ka D. Ako je Uključeno izabrano, pozadinska svetla će ostati osvetljena dok je tajmer pripravnosti aktivan. Bez obzira na izabranu opciju, pozadinska svetla se gase kada je dugme okidača pritisnuto; ako je Uključeno izabrano, vratiće se kada podignete prst sa dugmeta okidača. Izaberite Isključeno da biste povećali vek baterije.

Dugme pozadinskih svetala

1 T dugme
2 U dugme
3 I dugme
4 Y dugme
5 Usmerivač točkića režima okidanja

6 G dugme
7 L (Z/Q) dugme
8 X dugme
9 W (M) dugme
10 J dugme
11 K dugme
12 O (Q) dugme

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film