Birajte da li će rotiranje glavnog prekidača na D aktivirati samo kontrolni displej i pozadinska svetla dugmadi ili će i uključiti prikaz informacija.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film