Birajte da li će se zatvarači da daljinskim fotoaparatima sinhronizovati sa zatvaračem na glavnom fotoaparatu kada se koristi opcioni bežični daljinski kontroler u režimu sinhronizovanog okidanja.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film