Ako je Ponovo pokreni tajmer pripravnosti izabran, rukovanje višenamenskim biračem kada tajmer pripravnosti istekne će aktivirati merenja i pokrenuti tajmer pripravnosti. Ako je Nema uticaja izabrano, tajmer se neće pokrenuti kada se višenamenski birač pritisne.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film