U situacijama kada najmanje pokretanje fotoaparata može da zamuti slike, okidanje zatvarača može da se odloži od oko 0,2 do 3 sekunde nakon što se ogledalo izdigne.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film