Birajte referencu koja se koristi za podešavanje ekspozicije kada se blic koristi sa aut. kontr. ISO osetljivosti.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film