Ova stavka je dostupna samo sa kompatibilnim AF-P objektivima koji nisu opremljeni sa prekidačem za smanjenje vibracije. Biranje Uključeno omogućava smanjenje vibracije, koja je na snazi kada god se dugme okidača pritisne do pola. Izaberite Isključeno da biste onemogućili smanjenje vibracije.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film