Kada se slika snimi, fotoaparat imenuje datoteku tako što dodaje jednu na poslednji broj datoteke koji je korišćen. Ova opcija kontroliše da li se numerisanje datoteka nastavlja od poslednjeg korišćenog broja kada je nova fascikla napravljena, memorijska kartica formatirana ili je nova memorijska kartica ubačena u fotoaparat.

Redosled brojeva datoteka

Ako je trenutna fascikla obeležena brojem 999 i sadrži 5000 slika ili je fotografija obeležena brojem 9999, dugme okidača će biti onemogućeno i nikakve dalje slike neće moći da se snime (pored toga, snimanje filma može da se onemogući ako fotoaparat izračuna da će broj potrebnih datoteka za snimanje filma maksimalne dužine dovesti do toga da fascikla sadrži preko 5000 datoteka ili datoteku sa brojem iznad 9999). Birajte Resetuj za Prilagođeno podešavanje d7 (Redosled brojeva datoteka) i onda ili formatirajte trenutnu memorijsku karticu ili ubacite novu memorijsku karticu.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film