Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο με φακούς που το υποστηρίζουν. Επιλέγοντας Ενεργοποίηση είναι δυνατή η χρήση του δακτυλίου εστίασης για χειροκίνητη εστίαση όταν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης εστίασης. Αφού πατήσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για εστίαση, κρατήστε το κουμπί πατημένο μέχρι τη μέση και προσαρμόστε την εστίαση χρησιμοποιώντας τον δακτύλιο εστίασης. Για να εστιάσετε εκ νέου με την αυτόματη εστίαση, σηκώστε το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης κι έπειτα ξαναπατήστε το μέχρι τη μέση. Για να αποτρέψετε τη χρήση του δακτυλίου εστίασης για χειροκίνητη εστίαση όταν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης εστίασης, επιλέξτε Απενεργοποίηση.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video