Κατά τη λήψη μίας φωτογραφίας, η φωτογραφική μηχανή ονομάζει το αρχείο προσθέτοντας τον αριθμό «ένα» στον αριθμό του τελευταίου αρχείου που χρησιμοποιείται. Αυτή η επιλογή ελέγχει εάν η αρίθμηση των αρχείων συνεχίζεται από τον τελευταίο αριθμό που χρησιμοποιήθηκε όταν δημιουργείται ένας νέος φάκελος, φορμάρεται η κάρτα μνήμης ή τοποθετείται μία νέα κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή.

Αλληλ. Αριθμών Αρχείων

Εάν ο αριθμός του τρέχοντος φακέλου είναι 999 και περιέχει 999 φωτογραφίες ή μία φωτογραφία με τον αριθμό 9999, το κουμπί λήψης θα απενεργοποιηθεί και δεν θα είναι δυνατή η λήψη περαιτέρω φωτογραφιών (επιπλέον, η εγγραφή video ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν ο τρέχων φάκελος έχει αριθμό 999 και το επόμενο αρχείο είναι το 992ο ή έχει αριθμό 9992 ή μεγαλύτερο). Διαλέξτε Επαναφορά για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d5 (Αλληλ. αριθμών αρχείων) και έπειτα είτε φορμάρετε την τρέχουσα κάρτα μνήμης είτε εισάγετε μια νέα κάρτα μνήμης.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video