Εάν έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση, ο οπίσθιος φωτισμός του πίνακα ελέγχου (φωτισμός LCD) θα ανάβει μόνο όταν ο διακόπτης τροφοδοσίας περιστρέφεται στη θέση D. Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση, ο πίνακας ελέγχου θα φωτίζεται όποτε είναι ενεργός ο χρονομέτρης αναμονής (0 c2: Χρονομέτρης Αναμονής). Επιλέξτε Απενεργοποίηση για αυξημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video