Διαλέξτε την αναφορά που θα χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της έκθεσης όταν χρησιμοποιείται φλας με αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video