Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση MTR > υπό > υπέρ (H), το bracketing έκθεσης, φλας και ισορροπίας λευκού εκτελούνται με την ακόλουθη σειρά: η μη τροποποιημένη λήψη λαμβάνεται πρώτη, ακολουθούμενη από τη λήψη με τη χαμηλότερη τιμή, ακολουθούμενη από τη λήψη με την υψηλότερη τιμή. Εάν έχει επιλεχθεί Υπό > MTR > υπέρ (I), η λήψη θα προχωρήσει με σειρά από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη τιμή. Αυτή η ρύθμιση δεν έχει επίδραση στο ADL bracketing.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video