Επιλέγοντας Ναι είναι δυνατές οι προσαρμογές, που κανονικά γίνονται κρατώντας πατημένο το κουμπί E, S (Q), BKT, M (Y), L (U), X (T), W (Z) ή λειτουργίας AF και περιστρέφοντας έναν επιλογέα εντολών, με την περιστροφή ενός επιλογέα εντολών μετά την απελευθέρωση του κουμπιού. Αυτό ισχύει επίσης για τα χειριστήρια, στα οποία έχει εκχωρηθεί το Ενεργό D-Lighting, η Λειτ. υστέρησης έκθεσης, η Ισορροπία λευκού ή η Μέτρηση, για την επιλογή «πάτημα + επιλογέας εντολών» για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f1 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου, 0 f1: Προσαρμ. Εκχώρ. Ελέγχου). Η ρύθμιση τερματίζεται όταν οποιοδήποτε από τα επηρεαζόμενα κουμπιά πατηθεί ξανά ή όταν το κουμπί λήψης πατηθεί ως τη μέση, ή λήξει ο χρονομέτρης αναμονής.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video