เลือกว่าจะให้ชัตเตอร์บนกล้องระยะไกลและชัตเตอร์บนกล้องหลังลั่นพร้อมกันหรือไม่เมื่อใช้รีโมตคอนโทรลไร้สายที่เป็นอุปกรณ์เสริมในโหมดลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์