การเลือก ใช่ ทำให้ปรับได้ตามปกติ โดยกดค้างไว้ที่ปุ่ม E, S (Q), I, BKT, Y, W (M), T, U หรือโหมด AF แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งที่จะดำเนินการโดยให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลังจากที่ปล่อยปุ่มแล้ว นอกจากนี้ยังใช้กับปุ่มควบคุมที่กำหนด Active D-Lighting, โหมดหน่วงเวลาถ่าย, ไวต์บาลานซ์ หรือ โหมดบันทึกภาพ เป็นตัวเลือก “กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง” สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง, 0 f1: กำหนดการควบคุมเอง) และกับปุ่มควบคุมที่กำหนด Active D-Lighting, โหมดหน่วงเวลาถ่าย, ค่าความไวแสง (ISO), โหมดบันทึกภาพ, ชดเชยแสง หรือ ระบบวัดแสง โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f10 (กำหนดปุ่มของ MB-D18, 0 f10: กำหนดปุ่มของ MB-D18) การตั้งค่าจะสิ้นสุดลงเมื่อกดปุ่มที่มีผลใดๆ อีกครั้ง เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หรือเมื่อหมดเวลาสแตนด์บาย

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์